Thuốc diệt muôi Permethrin 50EC - Chai 1 lít (Anh Quốc) - 5%
Thuốc diệt muỗi Perme UK 50EC - Chai 1 lít (Anh Quốc) - 5%
Thuốc diệt mối PMC 90 - 40 gram - 3%
Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC - Chai 1 lít - 20%
Thuốc diệt chuột  Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức) - 10%
Thuốc xua đuổi chuột - Gói 3 gram - Singapore - 20%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 15%
Hộp đựng bẫy chuột - 45%
66.000₫ 120.000₫
Bẫy bán nguyệt bẫy chuột Không cần mồi - 3%
Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline - 5%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu trắng, Hộp 2 miếng - 14%