Thuốc diệt muôi Permethrin 50EC - Chai 1 lít (Anh Quốc) - 5%
Bả diệt mối Xterm AG/IG - 60gram (Sumitomo - Japan) - 45%
Thuốc diêt muỗi Permethrin 50EC - Liên doanh - Chai 1 lít - 20%
Bả, Thuốc diệt gián MaxForce 35 gam Bayer-CHLB Đức - 23%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Thuốc xua đuổi chuột - Gói 3 gram - Singapore - 20%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHKB Đức ) - 5%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 15%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu đen, Hộp 2 miếng - 14%
Bẫy bán nguyệt bẫy chuột Không cần mồi - 3%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu trắng, Hộp 2 miếng - 14%
Hộp đựng bả Xterm AG (Sumitomo -Japan) - 3%