Thuốc diệt gián Cleanbait Power - 35 gram - 30%
Thuốc diệt côn trùng Pesguard Fg 161 - 1 lít (Sumitomo Japan) - 5%
Thuốc chống mối Agenda 25EC - 1 lít (Bayer CHLB Đúc) - 5%
Thuốc diệt ruồi Quick Bayt - Gói 20 Gram - 5%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 30%
Thuốc diệt chuột  Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức) - 20%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 20%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHKB Đức ) - 5%
Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline - 5%
Hộp đựng bẫy chuột - 20%
96.000₫ 120.000₫
Máy phun mù nóng SS-Fog SS180U - 2%
15.680.000₫ 16.000.000₫
Bẫy bán nguyệt bẫy chuột Không cần mồi - 3%