Thuốc diệt muôi Permethrin 50EC - Chai 1 lít (Anh Quốc) - 5%
Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC - Gói 5ml (BASF CHLB Đức) - 11%
Thuốc diệt muỗi HANTOX 200 -100ml - 20%
Bả, Thuốc diệt gián MaxForce 35 gam Bayer-CHLB Đức - 23%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 20%
Thuốc diệt chuột  Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức) - 10%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 15%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHKB Đức ) - 5%
Máy phun mù nóng SS-Fog SS180U - 2%
15.680.000₫ 16.000.000₫
Bẫy bán nguyệt bẫy chuột Không cần mồi - 3%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu trắng, Hộp 2 miếng - 14%
Hộp đựng bẫy chuột - 45%
66.000₫ 120.000₫