Thuốc chống mối mọt Cislin 2.5EC - Chai 1 lít - Bayer CHLB Đức - 5%
Thuốc diêt muỗi Permethrin 50EC - Liên doanh - Chai 1 lít - 20%
Thuốc diệt gián Cleanbait Power - 35 gram - 25%
Thuốc diệt mối PMC 90 - 40 gram - 3%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 15%
Thuốc diệt chuột  Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức) - 10%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHKB Đức ) - 5%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 20%
Hộp đựng bả Xterm AG (Sumitomo -Japan) - 3%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu trắng, Hộp 2 miếng - 14%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu đen, Hộp 2 miếng - 14%
Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline - 5%