M4 - Dầu trừ mối - 30%
56.000₫ 80.000₫
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 50ml (BASF - CHLB Đức) - 2%
Thuốc diệt gián Đức Advion Cockroach, (Tube 30 gram) - Syngenta - 30%
Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC - Gói 5ml (BASF CHLB Đức) - 11%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHKB Đức ) - 5%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 15%
Thuốc diệt chuột  Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức) - 10%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline - 5%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu đen, Hộp 2 miếng - 14%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu trắng, Hộp 2 miếng - 14%
Hộp đựng bẫy chuột - 45%
66.000₫ 120.000₫