Thuốc diệt mối Map Sedan 48EC - Chai 1 lit - 25%
Thuốc diệt gián Đức Advion Cockroach, (Tube 30 gram) - Syngenta - 30%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 1 Lít (BASF - CHLB Đức) - 5%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 50ml (BASF - CHLB Đức) - 2%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHLB Đức ) - 5%
Thuốc xua đuổi chuột - Gói 3 gram - Singapore - 20%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 15%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu trắng, Hộp 2 miếng - 14%
Bẫy bán nguyệt bẫy chuột Không cần mồi - 3%
Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline - 5%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu đen, Hộp 2 miếng - 14%