Thuốc chống mối PMS 100 - Bao 20 kg - 15%
Thuốc diệt Rệp giường - 272 gram - U.S - 15%
Thuốc diệt muôi Permethrin 50EC - Chai 1 lít (Anh Quốc) - 0%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - Chai 500ml (BASF - CHLB Đức) - 0%
Thuốc diệt chuột  Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức) - 10%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 30%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHLB Đức ) - 5%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu trắng, Hộp 2 miếng - 0%
Hộp đựng bẫy chuột - 30%
84.000₫ 120.000₫
Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline - 5%
Hộp đựng bả Xterm AG (Sumitomo -Japan) - 3%