Thuốc chống mối Lenfos 50EC - 100ml (Hockley - Anh quốc) - 40%
Thuốc diệt gián Cleanbait Power - 35 gram - 20%
Bả, Thuốc diệt gián Optigard Syngenta 30 gam - 0%
Thuốc diệt côn trùng Crackdown 10 SC - 1 lít (Bayer - CHLB Đức) - 5%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 30%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHLB Đức ) - 5%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Thuốc diệt chuột  Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức) - 10%
Hộp đựng bẫy chuột - 30%
84.000₫ 120.000₫
Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline - 5%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu trắng, Hộp 2 miếng - 0%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu đen, Hộp 2 miếng - 0%