Thuốc diệt gián Đức Advion Cockroach, (Tube 30 gram) - Syngenta - 25%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 50ml (BASF - CHLB Đức) - 2%
Bả, Thuốc diệt gián Optigard Syngenta 30 gam - 0%
Bả, Thuốc diệt gián MaxForce 30 gam Bayer-CHLB Đức - 20%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 30%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Thuốc xua đuổi chuột - Gói 3 gram - Singapore - 20%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHLB Đức ) - 5%
Hộp đựng bẫy chuột - 30%
84.000₫ 120.000₫
Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline - 5%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu trắng, Hộp 2 miếng - 0%
Hộp đựng bả Xterm AG (Sumitomo -Japan) - 3%