Thuốc diệt muỗi HANTOX 200 -100ml - 20%
Thuốc diêt muỗi Permethrin 50EC - Liên doanh - Chai 1 lít - 20%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 1 Lít (BASF - CHLB Đức) - 5%
Thuốc diệt muỗi Perme UK 50EC - Chai 1 lít (Anh Quốc) - 5%
Thuốc diệt chuột  Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức) - 10%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Thuốc xua đuổi chuột - Gói 3 gram - Singapore - 20%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 15%
Hộp đựng bẫy chuột - 45%
66.000₫ 120.000₫
Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline - 5%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu đen, Hộp 2 miếng - 14%
Bẫy bán nguyệt bẫy chuột Không cần mồi - 3%