Thuốc diệt kiến Maxforce FC Ant Killer - Bayer - Tube 27 gram - 20%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 1 Lít (BASF - CHLB Đức) - 0%
Thuốc diệt mối PMC 90 - 40 gram - 20%
Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC - Chai 1 lít - 10%
Thuốc diệt chuột Storm - Gói 20 Viên (BASF CHLB Đức) - 30%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHLB Đức ) - 5%
Thuốc xua đuổi chuột - Gói 3 gram - Singapore - 20%
Hộp đựng bả Xterm AG (Sumitomo -Japan) - 3%
Hộp đựng bả chuột, Nhựa chất lượng cao, Màu đen - Việt Nam - 10%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu đen, Hộp 2 miếng - 0%
Máy phun mù nóng SS-Fog SS180U - 2%
15.680.000₫ 16.000.000₫