Bả diệt mối Xterm AG/IG - 60gram (Sumitomo - Japan) - 45%
Thuốc diệt côn trùng Crackdown 10 SC - 1 lít (Bayer - CHLB Đức) - 5%
Thuốc diệt ruồi Quick Bayt - Gói 20 Gram - 5%
Thuốc chống mối Lenfos 50EC - 100ml (Hockley - Anh quốc) - 40%
Thuốc diệt chuột  Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức) - 10%
Thuốc xua đuổi chuột - Gói 3 gram - Singapore - 20%
Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 - 1 Kg (Bayer CHLB Đức ) - 5%
Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg - 2%
Hộp đựng bả Xterm AG (Sumitomo -Japan) - 3%
Bẫy bán nguyệt bẫy chuột Không cần mồi - 0%
Hộp đựng bả chuột, Nhựa chất lượng cao, Màu đen - Việt Nam - 10%
Bẫy dính chuột Biotrap, tấm nhựa mầu đen, Hộp 2 miếng - 0%