Chính sách này áp dụng cho các thông tin cá nhân của các quý khách hàng AZENKA nhận được qua thông tin tài khoản của quý khách hàng khai báo trên website.


AZENKA  thu thập thông tin của quý khách hàng qua:

1. Các thông tin quý khách hàng đăng ký trên website azenka.com
2. Các thông tin quý khách hàng đăng ký thông qua Facebook: facebook.com/wwwAzenkaCom
3. Các thông tin từ các nguồn khác như thông tin đăng ký nhận tin của quý khách hàng, các thông tin tự động thu thập khi quý khách hàng viếng thăm website như qua cookies, qua chuỗi cửa hàng của AZENKA 

AZENKA sử dụng thông tin như thế nào?

AZENKA sử dụng thông tin của quý khách hàng để giới thiệu sản phẩm và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cũng như hỗ trợ công việc kinh doanh của AZENKA như: marketing, giới thiệu sản phẩm và các công việc hợp pháp khác nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.
AZENKA bảo mật thông tin quý khách hàng như thế nào?
Bảo mật thông tin quý khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của AZENKA, AZENKA sẽ luôn sử dụng nhưng phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của quý khách hàng dù quý khách hàng mua sắm trực tuyến qua website azenka.com hay mua sắm tại các cửa hàng trong Hệ thống AZENKA.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline Chăm sóc khách hàng – Hệ thống Shop AZENKA
Hotline Chăm Sóc Khách Hàng: - Email: admin@azenka.com