9 sản phẩm.

Thuốc chống mối mọt Cislin 2.5EC - Chai 1 lít - Bayer CHLB Đức - 5%
Thuốc chống mối PMS 100 - Bao 20 kg - 15%
Bả diệt mối Xterm AG/IG - 60gram (Sumitomo - Japan) - 45%
Thuốc diệt mối PMC 90 - 40 gram - 20%
Thuốc chống mối Lenfos 50EC - 100ml (Hockley - Anh quốc) - 40%
Thuốc chống mối Lenfos 50EC - 1 lít (Hockley - Anh quốc) - 10%
Thuốc chống mối Agenda 25EC - 1 lít (Bayer CHLB Đúc) - 7%
M4 - Dầu trừ mối - 30%
56.000₫ 80.000₫
Thuốc diệt mối Map Sedan 48EC - Chai 1 lit - 25%