18 sản phẩm.

Thuốc diệt Côn trùng muỗi, ruồi, bọ chét Sumithrin 10SEC - Sumitomo  Nhật Bản - 0%
Thuốc diệt muỗi Perme UK 50EC - Chai 250ml (Anh Quốc) - 0%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - Chai 500ml (BASF - CHLB Đức) - 0%
Thuốc diệt côn trùng Pesguard Fg 161 - 1 lít (Sumitomo Japan) - 5%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 1 Lít (BASF - CHLB Đức) - 0%
Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC - Gói 5ml (BASF CHLB Đức) - 11%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 50ml (BASF - CHLB Đức) - 2%
Thuốc diêt muỗi Permethrin 50EC - 100 ml (Liên doanh) - 5%
Thuốc diệt muỗi HANTOX 200 -100ml - 20%
Thuốc diệt muỗi Permethin 50EC - 200 ml (Anh Quốc) - 10%
Thuốc diệt côn trùng Crackdown 10 SC - 1 lít (Bayer - CHLB Đức) - 5%
Thuốc diệt muỗi Map Olive 10 WP - Gói 62,5 gram (Anh Quốc) - 0%